Säkerhet och personuppgifter

Vi värdesätter ditt besök på våra nätsidor, och att du visar intresse för våra produkter. Vi vill att du skall känna dig trygg när du är inne på våra sidor, och försäkrar dig om att personlig information behandlas på ett säkert sätt av oss som behandlingsansvarig.

Vi har förpliktat oss att skydda dina personuppgifter. Du kan gå till de flesta av våra websidor utan att ge oss information om dig själv. Men i vissa fall behöver vi dock informationen för att ge dig tillgång till särskilda tjänster, och denna förklaring om värnande av personliga uppgifter ger upplysningar om insamling av data och användning av data i sådana situationer.

 

Insamling av personliga uppgifter

Vi samlar också in enkla uppgifter om maskinvaran och programvaran du har. Dessa uppgiften kan vara: IP-adress, webbläsare, operativsystem, domännamn, tillgångstid och hänvisande web-områdeadresser. Denna information används till att driva tjänsten, upprätthålla kvalitén på tjänsten och ge generell statistik för användningen av vår hemsida.

 

Användning av personliga uppgifter

Vi använder de personliga uppgifterna till följande ändamål:

-       För att säkra att området täcker dina behov

-       För att leverera produkter och tjänster, som nyhetsbrev, specialerbjudande och annan information du frågar efter eller köper

-       För att hjälpa oss att ta fram och publicera innehåll som är relevant för dig

-       För att notifiera dig om nya varor, specialerbjudanden, uppdaterad information och andra nya tjänster från oss, om du önskar det.

 

Kontroll av personliga uppgifter

När du registrerar dig, eller på annat sätt ger oss personliga uppgifter, kommer vi inte att dela denna information med en tredje part utan din tillåtelse, med undantag av ovan nämnda villkor. Informationen vill bara bli använd till ändamålen nämnda ovan. Om du registrerar dig, berättar du oss också hur och om du vill att vi skall kommunicera med dig.

 

Tillgång till de personliga uppgifterna

Vi ger dig medel för att säkra att de personliga uppgifterna är korrekta och uppdaterade. Om du registrerar dig på vår hemsida kommer du att ha full överblick över din beställning hela vägen.